سایت اطلاع رسانی گروه مدیریت خانواده و تربیت کودک استان زنجان


گروه آموزشی مدیریت خانواده و تربیت کودک

مشخصات اعضای گروه استان زنجان


روزهای حضور

شماره همراه

مدرک تحصیلی

رشته

نام ونام خانوادگی

یکشنبه

09196756119

لیسانس

تکنولوژی آموزشی

خانم مریم جوزی

یکشنبه

09192778058

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

خانم فیروزه مهاجری
| تعداد بازدید: 21